Volmacht - iemand anders laten stemmen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen met een volmacht.

Er zijn twee soorten volmachten: een onderhandse en een schriftelijke volmacht.

De kiezer die voor u gaat stemmen mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet hij/zij tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde).

De gemachtigde kan iedereen zijn die in Beemster woont en ook een stempas voor deze verkiezing heeft ontvangen.

De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

U kunt tot en met de dag van de stemming iemand machtigen om voor u te stemmen.

De gemachtigde moet, naast zijn eigen identiteitsbewijs, ook een kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau laten zien. Als u de volmacht weer wilt intrekken, vraagt u aan de gemachtigde uw stempas terug.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht moet u aanvragen bij de gemeente waar u op 4 februari 2019 stond ingeschreven.

De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

De aanvraag moet door u en uw gemachtigde worden ondertekend en uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.Hierna ontvangt de gemachtigde het volmachtbewijs en hoeft in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau te laten zien. De schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Download hier het formulier voor de aanvraag van een schriftelijke volmacht voor de Provinciale Staten.pdf

Download hier het formulier voor de aanvraag van een schriftelijke volmacht voor de Waterschapsverkiezing.pdf

Stuur uw verzoek per mail naar: bureauverkiezingen@beemster.net of per post naar: Gemeente Purmerend, t.a.v. bureau verkiezingen, Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend.

U kunt het formulier ook aanvragen bij het bureau verkiezingen (0299 452452 of bureauverkiezingen@beemster.net) of afhalen bij de centrale balie van de gemeente Purmerend. Openingstijden