Volmacht - iemand anders laten stemmen

Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen met een volmacht.

Dit kan op twee manieren:

  1. met een onderhandse volmacht
  2. met een schriftelijke volmacht

De kiezer die voor u gaat stemmen mag maximaal twee volmachten aannemen. Een volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht.

Onderhandse volmacht

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde).

De gemachtigde kan iedereen zijn die in Purmerend woont en ook een stempas voor deze verkiezing heeft ontvangen.

De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

U kunt tot en met de dag van de stemming iemand machtigen om voor u te stemmen.

De gemachtigde moet, naast zijn eigen identiteitsbewijs, ook een kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau laten zien. Als u de volmacht weer wilt intrekken, vraagt u aan de gemachtigde uw stempas terug.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht moet u aanvragen bij de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven.

De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

De aanvraag moet door u en uw gemachtigde worden ondertekend en uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Stuur uw verzoek per mail naar: bureauverkiezingen@purmerend.nl of per post naar: Gemeente Purmerend, t.a.v. bureau verkiezingen, Antwoordnummer 55, 1440 VB PURMEREND.
Hierna ontvangt de gemachtigde het volmachtbewijs en hoeft in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau te laten zien.

Download hier het formulier voor de aanvraag van een schriftelijke volmacht voor de verkiezing van het Europees Parlement.pdf

U kunt het formulier ook aanvragen bij bureau verkiezingen van de gemeente Purmerend via telefoonnummer 0299 452452 of per mail  bureauverkiezingen@purmerend.nl. Het formulier kan ook gehaald worden bij de centrale balie van de gemeente Purmerend. Openingstijden