Volgende fase bouw woningen Zuidoostbeemster kan doorgaan

De Raad van State heeft een belangrijke uitspraak gedaan. Hierdoor kan woningbouw in Zuidoostbeemster doorgaan. Het door verschillende stichtingen ingediende beroep over plangebied ‘Appels en perenpad’ is ongegrond verklaard.

Voor de gemeente en toekomstige bewoners is dit een positieve uitspraak. De Raad van State verklaarde het ingediende beroep op 23 augustus 2017 ongegrond. Dit beroep was ingediend door de Stichtingen Behoud Waterland, Beemstergroen en Nekkerzoom. Zij dienden beroep in tegen het bestemmingsplan ‘Appels en perenpad’ in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster én de omgevingsvergunning voor 20 woningen in dit plangebied.

Zorgvuldigheid
Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de zorgvuldigheid waarmee de gemeenteraad heeft gehandeld, waarbij de regels van het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning het behoud van de kernkwaliteiten van Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam voldoende waarborgen.

Wanneer start de verkoop van woningen?
Door de positieve uitspraak staat niets meer in de weg om in verkoop te gaan met de woningen. BPD Ontwikkeling verwacht in september 2017 te starten met de verkoop van de woningen. De vrije kavels aan het Middenpad die deels onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Appels en perenpad neemt De Beemster Compagnie binnenkort in de verkoop. Geïnteresseerden op de kandidaatkoperslijst van de gemeente Beemster krijgen hiervoor een uitnodiging.

Het gemeentebestuur gaat met vertrouwen door met de verdere woningbouwontwikkeling in De Nieuwe Tuinderij. Het bestemmingsplan ‘Middenpad’ in De Nieuwe Tuinderij west wordt op 5 september as. voor vaststelling door de raad(scommissie) behandeld. Binnenkort brengen we ook het ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij oost’ in procedure.

Meer weten over woningbouw De Nieuwe Tuinderij?
Wilt u meer weten over de bouwplannen en de verkoop? Neem dan een kijkje op www.bpd.nl of meer specifiek op de projectwebsite.