Voetgangersoversteek Middenweg beter zichtbaar dankzij Kinderraad

Vrijdagmorgen 20 mei was het een drukte van belang bij de voetgangersoversteek op de Middenweg in Middenbeemster. Leerlingen van basisschool De Blauwe Morgenster opende de vernieuwde oversteek in bijzijn van wethouders Dick Butter (verkeer) en Han Hefting (onderwijs & Kinderraad).

De oversteek is door een initiatief van de Kinderraad nu beter zichtbaar én daarmee veiliger. De grijze paaltjes zijn vervangen door meer opvallende geelzwarte paaltjes en op het wegdek zijn aan weerskanten zigzagstrepen aangebracht die automobilisten erop attent maken dat ze een oversteek naderen en snelheid moeten minderen. Tot slot zijn de zebrastrepen opnieuw geverfd, zodat ze beter opvallen.

De kinderen, voor de gelegenheid geheel getooid in zebrapakken, knipten samen met de wethouders de linten door en hielden daarna automobilisten één voor één staande om hen een kaartje te geven met het verzoek om rekening te houden met overstekers.

Aanleiding

Eerder werd een motie van de Kinderraad door de gemeenteraad aangenomen, waarin de gemeente werd gevraagd de oversteek beter zichtbaar en veiliger te maken. Het college moet die opdracht vervolgens uitvoeren. Voor de verbeteringen was een budget van 1000 euro beschikbaar gesteld.

Kinderraad Beemster

Sinds 13 februari 2012 is er een kinderraad in de Beemster. De kinderraad kan ideeën aandragen over wat er in Beemster veranderd of verbeterd kan worden voor kinderen.
De kinderraad bestaat uit leerlingen van OBS De Blauwe Morgenster, OBS De Bloeiende Perelaar en RK de Lourdesschool. Elke school wordt vertegenwoordigd door leerlingen, in totaal hebben 8 kinderen zitting in de raad.
De Kinderraad komt 6 keer per jaar bij elkaar om een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden. Uiteindelijk presenteren de kinderen het voorstel aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met het voorstel wordt een budget beschikbaar gesteld ter uitvoering van het plan.

De afgelopen 4 jaar zijn de volgende onderwerpen besproken; speelgelegenheid, verkeersveiligheid, sport en bewegen en pesten op school.