Vlag, wapen en huisstijl

De gemeentevlag

De Beemster heeft een eigen gemeentevlag in de kleuren rood, groen, geel en blauw. De vier kleuren worden vaak gesymboliseerd als de zon, het land, het graan en het water. De geschiedenis en het landschap van De Beemster in vier kleuren vervat.

De gemeentevlag is in 1962 met het oog op de viering van het 350-jarig bestaan van De Beemster door de heer S. Sierksma uit Groningen gemaakt. De heer Sierksma was lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde in Den Haag. De officiële beschrijving van de vlag luidt als volgt:

‘Rechthoekig, bestaande uit vier horizontale banen van gelijke hoogte, in de kleuren van boven naar beneden: rood, groen, geel en blauw’.

Wapen

Het Beemsterwapen is vastgesteld door de Hoge Raad van Adel bij besluit van 26 juni 1816 en toegekend aan de gemeente Beemster: ‘Een veld van lazuur, waarop een koe van keel beschenen door de zon’.

Op verzoek van de gemeenteraad is in 2007 het wapen opnieuw geïllustreerd tot een zogenaamd gebruikswapen. Aan de heer J. Hartog is gevraagd om dit te realiseren. De uitgangspunten: het originele wapen en oud beeldmateriaal waarin de koe als wapen was opgenomen. Deze combinatie heeft een ‘nieuw wapen’ opgeleverd dat als onderdeel van de nieuwe huisstijl wordt gebruikt door de burgemeester en het bestuur.

Huisstijl gemeente Beemster

In september 2007 is voor de gemeente Beemster een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Een strakke en moderne huisstijl die past bij de architectuur van de polder en met de kleuren van de Beemstervlag: rood, groen, geel, blauw. Het idee om een nieuwe huisstijl te laten ontwerpen, is voortgekomen uit het feit dat de oude huisstijl van de gemeente erg leek op die van de Stichting Beemster Werelderfgoed. Daarom is besloten een nieuwe en onderscheidende huisstijl te laten ontwikkelen met een nieuw logo. Het logo is terug te vinden op alle correspondentie van de gemeente.

Toestemming voor gebruik wapen en huisstijl

Het gemeentewapen en de huisstijl kunnen niet zomaar door iedereen vrij worden gebruikt. Alleen het college van burgemeester en wethouders van Beemster kan toestemming verlenen voor het gebruik van het wapen of de huisstijl. Het verzoek hiervoor kan schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en moet voorzien zijn van een beschrijving van het doel en de wijze waarop men het wapen wil gebruiken. Het verzoek kan via de mail worden ingediend bij bestuurssecretariaat@beemster.net

De gehele nieuwe huisstijl is zowel merkenrechtelijk als auteursrechtelijk beschermd.

Logo’s werelderfgoed en UNESCO

In 1999 is de polder De Beemster benoemd tot werelderfgoed. De gemeente Beemster is trots op de benoeming tot werelderfgoed en wil dit ook uitdragen. Daarom prijken vanaf september 2010 de werelderfgoedlogo’s op een groot aantal huisstijlmiddelen van de gemeente.