Vier Beemsterlingen ontvangen Koninklijke onderscheidingen

Dit jaar is tijdens de Algemene Gelegenheid op vrijdag 26 april 2019 aan vier Beemsterlingen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De gedecoreerden werden met hun naasten thuis opgehaald. Na een kleine koffiepauze bij Brasa, ontvingen zij op het gemeentehuis de onderscheiding uit handen van burgemeester Joyce van Beek. De gedecoreerden zijn Arie Peerdeman, Jan Pronk, Aagje Pronk-van Heeringen en Ali van Dort-Bakker. Zij zijn alle vier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arie Peerdeman
Arie Peerdeman is sinds november 1990 penningmeester van IJsclub Bamestra. Van 1997 tot en met 2002 vervulde hij, naast het penningmeesterschap, ook het secretariaat van deze vereniging. Vanaf 2004 tot heden geeft Arie als gediplomeerd schaatstrainer op zaterdagochtenden in het seizoen schaatslessen aan de jeugd van 6-12 jaar van de vereniging op schaatsbaan “De Meent” in Alkmaar. Ook is Arie vol enthousiasme werkzaam bij de schaats- en skeelerschool “In Balans” in Alkmaar, waar hij les geeft en voor Fietsclub “De Vrijbuiters” organiseert hij zowel de wekelijkse fietstocht als de meerdaagse tochten.
 
Ali van Dort-Bakker
Mevrouw Van Dort-Bakker helpt sinds de opening van de bibliotheek als vrijwilligster bij de uitgifte en inname van leesmateriaal. Daarnaast is zij betrokken bij de (leden)administratie en het inwerken van nieuw materiaal (boeken en tijdschriften). Voor de afdeling Beemster van Vrouwen van Nu organiseert zij tijdens de wintermaanden als vrijwilligster samen met een collega de maandelijkse kaartavond. Zij leiden de avond en doen de inkoop van de prijzen. Ook in het wijksteunpunt Middelwijck is zij regelmatig te vinden. Vanaf de opening in november 2000, besteedt zij een ochtend in de week bij de dagbesteding voor senioren.
 
Aagje Pronk – van Heeringen
Mevrouw Pronk – van Heeringen is vrijwilligster in de Z-INN Kapel in Zuidoostbeemster maar ook algemeen vrijwilligster in de PGB. Vele jaren was Aagje bestuurslid van de Vrouwenkring (voorheen zusterkring ) tot beëindiging daarvan en vervolgens ging zij door als vrijwilligster en gastvrouw van de vernieuwde “vrouwen@go“, het vrouwencafé in de Z-INN Kapel. Ze verzorgt samen met haar man Jan, ook de koffieochtend in Zuiderhof 1 x per maand.
 
Jan Pronk

Als organist bij de Protestantse gemeente Beemster heeft de heer Pronk meer dan 50 jaar diensten en activiteiten begeleid als vrijwilliger. Verder was hij betrokken bij met name de kerkelijke gemeentes van Landsmeer, Purmerend en Graft de Rijp. Ander vrijwilligerswerk dat hij deed was: tuinonderhoud, schoonmaak, koffie- en kostersdiensten en het onderhoud van het orgel. Hij coördineert het zogenaamde 80 jarigenbezoek, waarbij leden van onze gemeenschap boven de 80 jaar worden bezocht en een bloemetje krijgen aangeboden. Hij is de drijvende kracht achter de jaarlijkse rommelmarkten, bollentochten, de jaarlijkse Kapelbazaar, kerstmiddagen voor ouderen in Midden– en Zuidoostbeemster van Kerk en Kapel. Samen met Aagje, zijn vrouw, verzorgt hij ook nog 1 x per maand koffie in Zuiderhof en onderhoudt contacten met mensen in zijn buurt.