Vertraging werkzaamheden rioleren en herstraten T. de Coenestraat e.o.

Doordat de waterleidingen van de Fabritiusstraat, A. Dekenstraat en de B. Wolffstraat in slechte staat zijn, worden deze vervangen door de PWN. In de Fabritusstraat is dit inmiddels gebeurd.

Vanaf maandag 12 januari worden deze werkzaamheden uitgevoerd in de A. Dekenstraat en B. Wolffstraat, waarna ook de riolering wordt vervangen.

De bestrating in de T. de Coenestraat wordt de komende week aangebracht. De fundering is op dit moment nog echter niet stabiel. Om schade aan het nieuwe straatwerk te voorkomen wordt tot nader order vrachtverkeer geweerd in deze straat. Dit geldt ook voor de vuilniswagens, de tijdelijke opstelplaatsen voor rolcontainers blijven daarom gehandhaafd.

Verzoek aan omwonenden

Om de aanvang van de werkzaamheden zo min mogelijk te vertragen en ter voorkoming van eventuele schade wordt omwonenden verzocht gedurende bovenvermelde periode geen auto’s nabij de uit te voeren werkzaamheden te parkeren en eventueel geparkeerde auto’s voor de aanvang van de werkzaamheden te verwijderen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Jonk uit Kwadijk. Door de aannemer zal worden getracht de overlast voor de omgeving te beperken, geheel voorkomen is echter niet mogelijk.