Verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen.

Provinciale Staten

U kunt uw stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten Noord-Holland. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij controleren het dagelijks bestuur van de provincie.

De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer beoordeelt de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Uw stem is dus niet alleen van belang voor de samenstelling van de Provinciale Staten, maar ook voor die van de Eerste Kamer. Lees meer hierover

Waterschapsverkiezing

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u genoeg en schoon water heeft. En dat u beschermd bent tegen te veel water.

Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap. Bij de waterschapsverkiezing wordt in Beemster gestemd voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier. Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer hierover

Europees Parlement 23 mei 2019

Het Europees Parlement is het wetgevend orgaan van de EU. Het wordt om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden in de EU. De laatste verkiezingen werden in mei 2014 gehouden.

Contact

Bureau Verkiezingen is gevestigd in het Stadhuis, Purmersteenweg 42, Purmerend. U kunt schriftelijk contact opnemen via: Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend of via bureauverkiezingen@beemster.net

Meer informatie over verkiezingen:

www.kiesraad.nl