Verkeersveiligheid Oostdijk opnieuw tegen het licht

Snelheidsbeperkende maatregelen op de Oostdijk in Zuidoostbeemster worden opnieuw tegen het licht gehouden. Het college van burgemeester en wethouders van Beemster heeft besloten het eerder genomen besluit tot afsluiting van de Oostdijk, in te trekken.

Vanaf de invoering van Duurzaam Veilig heeft de gemeente Beemster de wens om het zuidelijke deel van de Oostdijk in Zuidoostbeemster af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer om zo een veilige langzaam verkeer route te creëren. Hierbij wordt ook gezocht naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan klachten van bewoners van de Oostdijk betreffende het te hard rijden.

Eind 2013 heeft het college besloten om tegemoet gekomen aan de ervaren verkeersoverlast door aanwonenden door gedeeltelijke afsluiting van de Oostdijk voor gemotoriseerd niet-bestemmingsverkeer tussen de Zuiddijk/Zuiderweg en de Volgerweg. De publicatie van dit besluit heeft echter nieuwe bezwaren aan het licht gebracht. Het college heeft daarom besloten het eerder genomen besluit tot afsluiting in te trekken en opnieuw met betrokken partijen om tafel te gaan. De wens vanuit de gemeente blijft om de Oostdijk verkeersluw te maken.

Aanwonenden zijn inmiddels in een brief geïnformeerd en zullen in het proces worden meegenomen.