Verkeersbesluiten

In verband met geconstateerde overlast door fietsers is door omwonenden en verkeersouders van school “De Blauwe Morgenster” gevraagd of er maatregelen genomen kunnen worden om deze situatie te verbeteren.

Om aan dit verzoek tegemoet te komen is besloten tot het plaatsen van verkeersborden G7 (verplicht voetpad) aan beide zijden van het voetpad langs de Bernardus Hollanderstraat en langs de Nicolaas Cromhoutlaan ter hoogte van de kruising met de Rombout.

Bezwaarschrift indienen?

In verband met geconstateerde belemmering van de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de onoverzichtelijkheid van de verkeerssituatie door geparkeerde auto’s is door omwonenden en verkeersouders van school “De Blauwe Morgenster” gevraagd of er maatregelen genomen kunnen worden om de situatie te verbeteren.

Om aan dit verzoek tegemoet te komen is besloten tot het aanbrengen van gele onderbroken strepen, waardoor eenduidig en handhaafbaar wordt aangegeven waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Bezwaarschrift indienen?

In verband met geconstateerde belemmering van de verkeersveiligheid en de onoverzichtelijkheid van de verkeerssituatie door geparkeerde auto’s is door omwonenden van het adres Purmerenderweg 182-A verzocht deze situatie aan te passen.

Om aan dit verzoek tegemoet te komen is besloten tot het aanbrengen van gele onderbroken strepen, waardoor eenduidig en handhaafbaar wordt aangegeven waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Bezwaarschrift indienen?