Verkeersbesluit bushaltes Purmerenderweg

Buslijn 305 rijdt vanaf half 2018 door Zuidoostbeemster. Helaas is het voor gebruikers momenteel niet mogelijk om in Zuidoostbeemster in of uit te stappen. De gemeente Beemster wil voor de bewoners van Zuidoostbeemster wel een haltepaar aanleggen en heeft daarom diverse mogelijke locaties onderzocht. Daarbij is onder andere gekeken is naar de veiligheid van de verkeersdeelnemers, de wens zoveel mogelijk mensen te bedienen, de mogelijkheid fiets-opstelplaatsen te creëren en locaties van de diverse in- en uitritten aan dit weggedeelte.

Locatie bushaltes

Omdat de gewenste locatie aan de westzijde van de Purmerenderweg momenteel niet beschikbaar is, kiezen we voor een tijdelijke bushalte aan de westzijde van de Purmerenderweg ter hoogte van Zuiderpad huisnummer 88 en een definitieve bushalte aan de oostzijde van de Purmerenderweg tegenover huisnummer 171 aan de Purmerenderweg te Zuidoostbeemster.

Door middel van verschillende bewonersavonden zijn zowel de definitieve locaties als de tijdelijke alternatieve locatie aan de direct betrokkenen en aan de bewoners in het algemeen gepresenteerd.