Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Verkeer

Beemster ligt ingeklemd tussen de grote woonconcentraties Alkmaar, Hoorn en Purmerend. Hierdoor is er veel doorgaand verkeer in Beemster. Het bevorderen en behouden van de verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt van het gemeentebestuur.

Samen met de overige wegbeheerders is het gemeentebestuur overgegaan tot het ‘duurzaam veilig’ inrichten van vrijwel alle wegen in Beemster. Dit betekent dat voor een groot deel van de polderwegen de maximum snelheid op 60 km per uur is gesteld terwijl de bebouwde kommen zijn aangewezen als zogenaamde ‘30 km-zones’. Deze maatregelen leveren een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Beemster.