Veranderingen in de Jeugdzorg

Vanaf 1 januari is er een nieuwe Jeugdwet. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Samen met jeugdhulporganisaties- en instellingen zetten we ons in om de hulp en begeleiding in de toekomst nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van het gezin.

Vragen

U kunt altijd terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is één Centrum voor Jeugd en Gezin in Beemster waar iedereen binnen kan lopen voor advies en informatie. De medewerkers zijn u graag van dienst bij vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. (Tobias de Coenestraat 3a, 1462 KR)

Wij hebben een aantal vragen en antwoorden over de veranderingen voor u verzameld.

Mag een ambtenaar van de gemeente mijn kind nu jeugdreclassering opleggen?

Hangt het er vanaf waar je woont of je de jeugdhulp krijgt die je nodig hebt?

Bepaalt de gemeente nu of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Mag de gemeente u om een eigen bijdrage voor jeugdhulp vragen?

Wie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp?

Wij hebben al jaren dezelfde zorgaanbieder en begeleider voor ons kind. Wordt dit anders dit jaar?

Moet je eerst nog langs de gemeente als de huisarts je kind naar jeugdhulp verwijst?

Bepaalt de gemeente straks welke jeugdhulp ik krijg?

Voor welke onderdelen van jeugdzorg kan ik bij de gemeente terecht?

Wat verandert er voor mij en wanneer informeert de gemeente mij hierover?

Heb ik volgend jaar nog wel recht op dezelfde jeugdzorg?

Mag een ambtenaar van de gemeente mijn kind nu jeugdreclassering opleggen?

Alleen een kinderrechter, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting kunnen jeugdreclassering opleggen. Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Zij krijgen begeleiding nadat ze een proces-verbaal hebben gehad van de politie of een leerplichtambtenaar. Een leerplichtambtenaar is weliswaar een ambtenaar van de gemeente, maar hij of zij kan alleen een proces-verbaal opmaken en geen jeugdreclassering opleggen.

Terug naar boven

Hangt het er vanaf waar je woont of je de jeugdhulp krijgt die je nodig hebt?

In Purmerend en Beemster zorgt de gemeente dat kinderen de jeugdhulp krijgen die ze nodig hebben. Er is een dekkend aanbod van hulp en ondersteuning ingekocht. Als een bepaald soort hulp niet is ingekocht, maar wel echt nodig, wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Terug naar boven

Bepaalt de gemeente nu of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Het is niet de gemeente maar de kinderrechter die besluit of uw kind uit huis wordt geplaatst. De gemeente is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van een uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt. De rechter bepaalt welke professionele instelling een uithuisplaatsing uit moet voeren. Die instelling moet ook zorgen dat voor uw kind de juiste hulpverlening wordt ingezet. Omdat een uithuisplaatsing een ingrijpende gebeurtenis is in het leven van een kind, zijn er kwaliteitseisen waaraan deze instellingen moeten voldoen.

Terug naar boven

Mag de gemeente u om een eigen bijdrage voor jeugdhulp vragen?

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen. De gemeente is in het kader van de Jeugdwet wettelijk verplicht ondersteuning te bieden aan een kind of een gezin dat hulp nodig heeft. Er geldt wél een ouderbijdrage voor jeugdhulp die buiten het gezin plaatsvindt, zoals dagbesteding en logeren. Deze ouderbijdrage is niet inkomensafhankelijk en wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Terug naar boven

Wie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp?

In de Jeugdwet staan kwaliteitseisen waaraan jeugdhulpaanbieders, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering én de steunpunten Veilig Thuis moeten voldoen. Toezicht op, en de controle van de kwaliteit gebeurt door de landelijke inspectie en dus niet door gemeenten zelf.

Terug naar boven

Wij hebben al jaren dezelfde zorgaanbieder en begeleider voor ons kind. Wordt dit anders dit jaar?

Krijgt uw kind nu jeugdhulp? Dan houdt hij of zij in ieder geval in 2015 (of minimaal tot wanneer de indicatie afloopt) de zorg bij dezelfde zorgaanbieder, als dit redelijkerwijs kan. Dit jaar is namelijk een overgangsjaar.

De instelling die de zorg levert bepaalt welke begeleider de zorg aan uw kind levert. Of en wanneer de zorg voor uw kind verandert ná 2015 (of na het aflopen van de indicatie), daarover wordt u het komende jaar tijdig geïnformeerd. Voor kinderen in een pleeggezin geldt zelfs dat ze zo lang de pleegzorg duurt, bij hetzelfde pleeggezin mogen blijven.

Terug naar boven

Moet je eerst nog langs de gemeente als de huisarts je kind naar jeugdhulp verwijst?

Nee. Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist mag zonder inmenging van de gemeente, direct verwijzen naar diverse vormen van jeugdhulp. Heeft u een verwijzing? Dan heeft u dus direct toegang tot de benodigde jeugdhulp.

Terug naar boven

Bepaalt de gemeente straks welke jeugdhulp ik krijg?

De gemeente heeft vanaf 1 januari 2015 ‘jeugdhulpplicht’. Dit betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat er voldoende goede hulp beschikbaar is. De toegang tot die jeugdhulp verloopt voor een deel via de gemeente. De gemeente speelt dus wel een rol in het bepalen dat er een bepaalde vorm van hulp nodig is. De jeugdhulpverlener bepaalt vervolgens samen met de jeugdige en/of de ouders hoe de jeugdhulp precies ingezet gaat worden.

Terug naar boven

Voor welke onderdelen van jeugdzorg kan ik bij de gemeente terecht?

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Beemster verantwoordelijk voor de uitvoering van alle hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Hieronder valt:

  • jeugdhulpverlening uitgevoerd door het CJG, lokale instellingen en zorgaanbieders
  • specialistische hulp zoals Jeugd-GGZ
  • zorg voor jongeren met een beperking (zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking, autisme of een niet aangeboren hersenletsel)
  • gesloten jeugdzorg (bij ernstige opgroei- en opvoedproblemen)
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Terug naar boven

Wat verandert er voor mij en wanneer informeert de gemeente mij hierover?

Helaas is het nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen.

Vóór 1 januari 2015 informeren wij u over de veranderingen in uw persoonlijke situatie. Dan is er ook meer bekend over de manier waarop de gemeente bereikbaar is voor vragen over jeugdzorg. Tot die tijd kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en gezin of uw huidige zorgorganisatie. Zij kennen ook uw persoonlijke situatie.

Terug naar boven

Heb ik volgend jaar nog wel recht op dezelfde jeugdzorg?

Inwoners van Beemster die op 31 december 2014 jeugdzorg ontvangen, houden maximaal 1 jaar hetzelfde recht op deze zorg. Beemster heeft in het regionaal Transitie Arrangement Zaanstreek/Waterland afspraken hierover gemaakt. Dit geeft ouders en kinderen zekerheid dat ze ook volgend jaar dezelfde hulp krijgen.

Terug naar boven

Staat het antwoord op uw vraag er nog niet bij?

Stuur ons uw vraag. Wij proberen deze binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Stel hier uw vraag

Terug naar het nieuwsbericht Zorgtaken per 2015 naar de gemeente

Wat is het doel

De huidige jeugdzorg is erg versnipperd en bureaucratisch. Door de overdracht van alle jeugdzorgtaken naar de gemeente moet hier een einde aan komen. De nadruk ligt op preventie, zorg en begeleiding op maat.

Uitgangspunt is: één gezin, één plan, één regisseur. De gemeente gaat wel uit van de eigen kracht van gezinnen. Zijn er misschien mogelijkheden om eerst zelf tot een oplossing te komen voor de problemen?

Als ouders, kinderen en jongeren er toch niet zelf uit kunnen komen, zorgen we als gemeente ervoor dat ze de hulp en zorg snel kunnen krijgen.

Klik op het plaatje en bekijk het filmpje over de verandering in de Jeugdzorg. In het filmpje wordt de nieuwe werkwijze van de jeugdzorg uitgelegd. Ondertiteling van het filmpje is mogelijk.