Veel aandacht voor start verkoop "In de Boomgaard"

Donderdag 24 september is het project “In de Boomgaard” van projectontwikkelaar Zondag Ontwikkeling in verkoop gegaan. Het project is de laatste fase woningen in het gebied De Nieuwe Tuinderij Oost te Zuidoostbeemster. De Beemster Compagnie, een samenwerking tussen BPD Ontwikkeling en de gemeente Beemster, heeft de bouwrijpe grond aan Zondag Ontwikkeling verkocht. Zij zullen hier 63 grondgebonden, energiezuinige woningen in een grote variëteit van typen en prijzen bouwen. 

Vanwege de situatie rondom corona is voor het project besloten om geen traditionele start verkoop te doen in een buurthuis, maar om een drive-through te organiseren en alle verkoopinformatie online aan te bieden. Tijdens de drive-through heeft wethouder Dick Butter van de gemeente Beemster samen met ontwikkelingsmanager Bob Bax van Zondag Ontwikkeling aan een van de eerste bezoekers een brochure en een taartje uitgereikt. De drive-throught was met meer dan 250 auto’s goed bezocht en tegelijkertijd hebben meer dan 600 bezoekers op de website de brochure en de prijslijst gedownload.

Geïnteresseerden hebben nog tot maandag 5 oktober 12:00 de tijd om de informatie tot zich te nemen en zich in te schrijven voor een woning. Voor alle informatie kijkt u op www.wonenindeboomgaard.nl. In het voorjaar van 2021 gaat de laatste fase met vrije kavels in verkoop. Dit zal worden begeleid vanuit De Beemster Compagnie.