Vaststelling Voorbereidingsbesluit Westdijk 40/40a Westbeemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Beemster heeft op 4 december 2019 een voorbereidingsbesluit vastgesteld voor de percelen Westdijk 40 en 40a te Westbeemster in verband met de voorbereiding van een bestemmingsplan. Doel van het voorbereidingsbesluit is te voorkomen dat zich op deze percelen (ruimtelijke) ontwikkelingen voordoen die niet in lijn zijn met het Beemster beleid. De identificatiecode van het besluit is NL.IMRO.0370.2019VBWestdijk40-va01.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op maandag 16 december 2019 en geldt voor de duur van 1 jaar. Het voorbereidingsbesluit met bijgaande kaart ligt met ingang van maandag 16 december tot en met 27 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage op maandag van 16.00 – 19.00u. in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster. Ook ligt het ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend gedurende de openingstijden. Daarnaast is het voorbereidingsbesluit te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.
    
Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.