Vastgestelde uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

Op vrijdag 23 maart 2018 om 10.00 uur stelt elk gemeentelijk centraal stembureau de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in die gemeente vast in een openbare zitting. Zo ook in Beemster. De officiële uitslag staat hieronder. Alle officiële stukken en achtergrondinformatie zijn te vinden op www.Beemster.net/verkiezingen.

Na deze openbare zitting hebben de nieuwe gemeenteraadsleden met elkaar teruggekeken op de verkiezingen en de uitslag, waarna er is gesproken over het vervolg. Dit overleg kunt u terugkijken op www.gemeentebestuur.beemster.net.

Uitslag referendum

Op donderdag 29 maart om 11.00 uur stelt de Kiesraad de officiële uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vast in een openbare zitting.

Bekendmaking definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing van 21 maart

Aantal kiesgerechtigden 7.582  
Aantal blanco stemmen   28  
Aantal ongeldige stemmen  22  
Aantal geldige stemmen   4.827  
Opkomstpercentage   64,3% In 2014 60,8%

Hiervan zijn uitgebracht op

Lijst   aantal in %
1 Beemster Polder Partij 2.252 46,6
2 Democraten 66 (D66) 553 11,5
3 VVD 963 20,0
4 CDA 446 9,2
5 Partij van de Arbeid /
GroenLinks
613 12,7

De kiesdeler is 371

Totaal aantal toegewezen volle zetels 11

 • Aantal restzetels                                      2

De restzetels zijn toegewezen aan

 • Lijst 5        PvdA/GroenLinks       op grond van een overschot aan stemmen van 241  
 • Lijst 3        VVD                         op grond van een overschot aan stemmen van 220  

Het overschot aan stemmen bij de andere partijen bedraagt

 • Lijst 2        D66                 181
 • Lijst 4        CDA                  74
 • Lijst 1        BPP                  24

De definitieve zetelverdeling is hierdoor

 

GR18

tov GR14

Beemster Polder Partij

6

+2

VVD

3

+1

Partij van de Arbeid / GroenLinks

2

gelijk

D66

1

-2

CDA

1

-1

 

Op grond van deze uitslag zijn de volgende kandidaten gekozen

Beemster Polder Partij

aantal stemmen

de heer N.C.M. de Lange

1.079

mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange

297

de heer L.J.M. Schagen

209

de heer M. Bakker

104

mevrouw I.L. Bregman-Middelburg

52

mevrouw R.M. Langerijs-Groot

62

 

 

D66

 

de heer G.J.M. Groot

237

 

 

VVD

 

mevrouw M.L. van Boven

582

mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

108

mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden

23

 

 

CDA

 

de heer A.N. Commandeur

298

 

 

PvdA/GroenLinks

 

de heer J.R.P.L. Dings

250

de heer H.J. Vinke

22

Om met voorkeursstemmen te zijn gekozen moet 50% van de kiesdeler zijn gehaald.

Met voorkeursstemmen zijn gekozen:

 • de heer De Lange
 • mevrouw Jonk-de Lange
 • de heer Schagen
 • de heer Groot
 • mevrouw Van Boven
 • de heer Commandeur
 • de heer Dings

Het proces verbaal van deze verkiezingsuitslag ligt hier ter inzage op de pagina www.beemster.net/verkiezingen.