Uitreiking Oorkondes Materialenpaspoort aan gemeenten binnen Metropoolregio Amsterdam

Op dinsdag 28 januari ontvingen gemeenten Purmerend en Beemster, samen met drie andere gemeenten, een Oorkonde Materialenpaspoort als onderdeel van het MRA Materialenpaspoort-traject. Een materialenpaspoort heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de materiële, circulaire en financiële waarde van het betreffende gebouw.

Wethouder M. Sikkes-van den Berg van gemeente Diemen reikte tijdens de tweede regiobijeenkomst ‘Gebouwen als grondstoffendepots’ op dinsdag 28 januari aan de gemeenten Beemster, Bloemendaal, Huizen, Uitgeest en Purmerend een Oorkonde Materialenpaspoort uit. De deelnemers ontvingen deze oorkonde omdat ze voor minimaal één van hun gebouwen een materialenpaspoort hebben ontwikkeld. In totaal hebben 13 gemeenten gedurende het traject MRA-Materialenpaspoort een oorkonde ontvangen. Middels deze samenwerking willen MRA en Madaster de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren.
 
‘Het materialenpaspoort draagt bij aan het hergebruik van bouwmaterialen in de toekomst en is daarom een belangrijk instrument om dit hergebruik verder te bevorderen’, aldus wethouder Hegger van de gemeente Purmerend.
 
Op de regiobijeenkomst ter afsluiting van het MRA-traject Materialenpaspoort gingen partijen met elkaar in gesprek over gebouwen als grondstoffendepots. Er waren lezingen van Margriet Drijver over de Renovatie Versneller en van Rob Oomen over het rapport van Deloitte Real Estate, over hoe materiaalwaarde van gebouwen kan worden verwerkt in de financiële verslaggeving. Wouter Smit van sloopbedrijf Botellier vertelde over de praktijk van hergebruik van materialen. Aan het einde van de middag vond de feestelijke uitreiking plaats van de Oorkonde Materialenpaspoort.

'In de concept-dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster speelt de toekomst van het gemeentehuis als mogelijke nieuwbouwlocatie een prominente rol. Dat we nu beschikken over een materialenpaspoort van het gebouw is positief', aldus Jos Dings, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Beemster.

Wat is het MRA-traject Materialenpaspoort?

De MRA is voor dit traject een samenwerking aangegaan met Madaster; een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Door deelname aan het traject kunnen overheden de circulaire bouweconomie in de regio stimuleren. Gemeenten en provincies in de MRA kregen een materialenpaspoort aangeboden voor een van hun gebouwen. Daarnaast kregen de gemeenten een uitgebreid communicatiepakket aangeleverd, om intern en extern over de inspanningen rondom het materialenpaspoort te communiceren. Tijdens twee regionale bijeenkomsten werden de deelnemers meegenomen met inspirerende verhalen en konden zij ervaringen uitwisselen.
 

Wat is een materialenpaspoort en hoe werkt Madaster?

Madaster fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Materialen en gebouwen worden gedocumenteerd, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een beveiligd webbased materialenpaspoort gegenereerd worden. Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie.  Hierdoor kan de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau worden weergegeven. Het maakt duurzaam (her)gebruik van materialen eenvoudiger met als doel afval binnen de gebouwde omgeving te elimineren.