Uitreiking Beemstertegel aan de heer F. van Dalen

Op maandag 17 maart 2014 heeft burgemeester H.N.G. Brinkman de Beemstertegel uitgereikt aan de heer F. van Dalen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Jeu de Boules vereniging ‘Touché une Boule’ te Middenbeemster.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan de heer F. van Dalen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Jeu de Boules vereniging ‘Touché une Boule’ een Beemstertegel uit te reiken.

De heer Van Dalen heeft op 2 september 1993 de vereniging opgericht. Vanaf de oprichting is de heer Van Dalen, die in november 2013 80 jaar is geworden, bestuurslid en zeer actief betrokken bij de club. Hij regelt en organiseert de toernooien en de wedstrijden en zorgt ervoor dat de jeugd ook betrokken raakt bij deze sport door middel van het organiseren van jeugdtoernooien.

Niet gehinderd door zijn hoge leeftijd zet hij zich gemiddeld 25 tot 30 uur per week geheel belangeloos in voor de club. Door zijn grote vrijwilligers inzet en betrokkenheid levert de heer Van Dalen een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven van de Beemster gemeenschap.