Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst

Draagt u de vrijwilligers van uw gemeente een warm hart toe?

  • Wilt u aanwezig zijn bij de uitreiking van de Vrijwilligersspelden van de gemeente Beemster?
  • Wilt u gezamenlijk met het gemeentebestuur toosten op het nieuwe jaar?

Dan nodigt het bestuur van de gemeente Beemster u van harte uit op de Nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis van Beemster op dinsdag 5 januari 2016, aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur.