Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 werden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Alle stemgerechtigde Nederlanders mochten kiezen wie hen de komende 4 jaar vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Verkiezingsuitslagen

Opkomst Tweede Kamerverkiezingen

Waar en wanneer worden de stemmen geteld?

Op 15 maart vanaf 07.30 uur vond vooropening van de briefstemmen plaats (beoordeling van de inhoud van de ingeleverde/toegestuurde briefstemmen en of de kiezer kon worden toegelaten tot de stemming. De enveloppe met de briefstem gaat in de stembus).

Op woensdag 17 maart werden de briefstemmen van Briefstembureau 1 van Beemster vanaf 07:30 uur op het Stadhuis van Purmerend geteld. Ook de stemmen die op 15 en 16 maart op het gemeentehuis van Beemster zijn uitgebracht, werden op 17 maart op het Stadhuis in Purmerend geteld.

Op 17 maart vond op het gemeentehuis van Beemster de vooropening van de briefstemmen van briefstembureau 2 plaats om 21:00 uur. Aansluitend werden deze stemmen geteld.

De stemmen die zijn uitgebracht op 17 maart werden op de stembureaus zelf geteld op woensdag 17 maart vanaf 21:00 uur. Deze telling was openbaar.

Contact

Bureau Verkiezingen is gevestigd in het Stadhuis, Purmersteenweg 42, Purmerend. U kunt schriftelijk contact opnemen via: Antwoordnummer 55, 1440 VB Purmerend of via bureauverkiezingen@purmerend.nl