Subsidieregeling Jonge Landbouwers tot 17 januari

Jonge boeren beschikken over andere landbouwmethodes dan hun ouders. Toepassing van die nieuwe methodes vergt soms een behoorlijke investering.

Om jonge landbouwers te helpen hun boerenbedrijven duurzaam te ontwikkelen, heeft de provincie Noord-Holland € 390.000 subsidie beschikbaar voor onder andere zonnepanelen, mestvergisters, een waterbed voor koeien of varkensvriendelijke stalvloeren. Subsidie aanvragen kan nog tot 17 januari 2017!

Lees meer hierover op de website Beemster Duurzaam