Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Subsidieregeling ‘duurzaam renoveren Noord-Holland’ open

De Provincie Noord-Holland stelt vanaf 1 januari 2015 de subsidieregeling ‘duurzaam renoveren Noord-Holland’ open. In totaal stelt de provincie € 1 miljoen beschikbaar voor de renovatie van bestaande woningen. Met de regeling wil de provincie woningen energiezuiniger maken én tegelijkertijd de bouwsector een impuls geven.

Nul op de meter

De aangekondigde regeling start per januari 2015 en is een subsidie op renovatie van woningen, die gebouwd zijn in 2000 of daarvoor, tot een energieneutraal niveau of tot ‘nul op de meter’. Het gaat dan niet om standaardmaatregelen, zoals het aanbrengen van een zonnepaneel of spouwmuurisolatie, maar om vergaande maatregelen. De minimale investering bedraagt € 25.000, de provincie draagt 20% in de kosten bij (tot maximaal € 10.000 voor de ‘nul op de meter’). “Met deze regeling willen we woningeigenaren net even dat extra zetje geven om te investeren in een duurzame verbouwing. Dat levert de sector meer werk op en dus banen,” zegt gedeputeerde Jaap Bond.

Regeling en voorwaarden

 De subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren en verhuurders. De regeling loopt tot 1 juli 2016. Zie voor meer informatie over de regeling en de voorwaarden het subsidieloket van de provincie Noord-Holland.

Impulspakket Economie en Werkgelegenheid

De regeling ‘duurzaam renoveren Noord-Holland’ maakt deel uit van het door Provinciale Staten vastgestelde Impulspakket Economie en Werkgelegenheid van € 10,5 miljoen. Daarnaast levert de provincie met de regeling haar bijdrage aan de Deal Stroomversnelling Koopwoningen. Deze ‘deal’, in september 2014 gesloten tussen overheden, bouwers en banken, is er op gericht  om tenminste 100.000 koopwoningen energieneutraal te maken. Die woningen wekken net zoveel energie op als ze verbruiken.