HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Start inspraaktraject bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “De Keyser, fase 2”

De Beemster Compagnie (een samenwerkingsverband tussen de gemeente Beemster en BPD Ontwikkeling B.V.) heeft het voornemen om ten zuiden van de Rijperweg in Middenbeemster een nieuwe woonwijk ontwikkelen, De Keyser, fase 2. Het plangebied maakt onderdeel uit van de woningbouwontwikkeling De Keyser (voormalig het Vierde Kwadrant). Om de woningbouw planologisch mogelijk te maken is het voorontwerpbestemmingsplan “De Keyser, fase 2” opgesteld. Ook is een bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe wijk opgesteld.

Terinzagelegging

Graag stellen wij u in de gelegenheid beide plannen te bekijken en uw eventuele opmerkingen op de plannen aan ons kenbaar te maken. Van 17 december 2018 t/m 28 januari 2019 kunt u de plannen inzien van maandag van 16.00 – 19.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 – 12.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Per 1 januari 2019 is het gemeentehuis alleen maandags van 16.00 – 19.00 uur geopend. U kunt het Voorontwerpbestemmingsplan “De Keyser, fase 2” ook hier inzien.

Op de pagina Beleidsnota's treft u ook het Ruimtelijk kader en beeldkwaliteitsplan De Keyser, fase 2.

Inloopbijeenkomst 17 december 2018

Ook kunt u de plannen komen bekijken tijdens de inloopbijeenkomst. Deze vindt deze plaats op 17 december 2018. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis nemen van het plangebied en de regels die hiervoor zijn gesteld. Op de verbeelding (tekening) zijn de vlakken bestemd voor woningbouw te zien. Uw vragen over de plannen kunt u stellen aan de deskundigen van de gemeente en DNS planvorming. De informatiebijeenkomst vindt plaats op:
Datum: maandag 17 december 2018
Tijd: van 17.00 tot 19.30 uur (vrije inloop)
Plaats: Het gemeentehuis, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar inspraakreactie op de plannen naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevrouw C. Bernaards van Team Ontwikkeling van het Ruimtelijk Domein (via telefoonnummer 0299-452452). U kunt uw reactie ook digitaal indienen via het e-mailadres DeKeyser@Beemster.net. De tijdig ingediende reacties worden beoordeeld en verwerkt. Hierna kan het ontwerpbestemmingsplan gereed worden gemaakt en kan de formele procedure conform de Wet ruimtelijke ordening gestart worden.