Stand van zaken vervolg Dorpsontwikkelingsvisies

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad van Beemster de Dorpsontwikkelingsvisies van Zuidoostbeemster en Middenbeemster vastgesteld. Deze kunt u bekijken op de website www.visievanbeemster.nl. Wij informeren u graag over het vervolg.

Ontwikkelstrategie

De dorpontwikkelingsvisies beschrijven hoe we willen dat Zuidoostbeemster en Middenbeemster zich in de toekomst ontwikkelen. We hebben de visies opgesteld samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Het komende jaar gaan we kijken hoe we de plannen uit de visies kunnen uitvoeren. We onderzoeken wat dat gaat het kosten, met wie gaan we samenwerken, hoe we dat gaan aanpakken en wat we eerst doen en wat later. Ook kijken we welke gevolgen de plannen hebben op de omgeving. We verwerken alle informatie in een ontwikkelstrategie. Dat is een plan voor de uitvoering.

Samen met de nieuwe gemeente

Op 1 januari 2022 zijn Beemster en Purmerend één gemeente. Het maken van de ontwikkelstrategie doen we dan ook samen met de gemeente Purmerend. Dat is belangrijk, want de projecten worden pas uitgevoerd als de fusie een feit is. Bovendien hebben projecten vaak niet alleen effect op de dorpskern zelf, maar ook op de omgeving. Verkeersingrepen hebben bijvoorbeeld ook invloed op de bereikbaarheid van het gebied om het dorp heen.

Voorbereiden projecten

Als de ontwikkelstrategie klaar is, gaan we samen met ontwikkelaars de projecten oppakken. De eerste stap in een project is het maken van een ontwerp of stedenbouwkundig plan. We betrekken u als omgeving bij het maken van dit ontwerp. Natuurlijk kijken we ook naar de consequenties voor het Werelderfgoed.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met projectleider Roy Borst, via email r.borst@beemster.net of telefoon (0299) 452 216.