Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam wil, als samenwerkingsverband van gemeenten, kansen benutten en problemen aanpakken in de regio Amsterdam. Dit gebeurt op het gebied van verkeer en vervoer, ruimtelijke ontwikkelingen, volkshuisvesting, economische zaken en jeugdzorg. Men richt zich daarbij op directe resultaten voor de deelnemende gemeenten in de vorm van verbetering van de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische ontwikkeling. Stadsregio Amsterdam bevordert de samenwerking tussen de gemeenten onderling en behartigt belangen van de regio bij andere overheden. Daarbij wordt gestreefd naar een efficiënte en klantgerichte werkwijze.

Weesperstraat 111, 1018 VN Amsterdam
tel. (020) 527 37 00
fax (020) 527 37 77
e-mail: regiohuis@stadsregioamsterdam.nl
website: www.stadsregioamsterdam.nl