Roza Marie Langerijs-Groot

Voornaam: 
Roza Marie
Achternaam: 
Langerijs-Groot
Voorletters: 
R.M.
Functie: 
Raadslid
Woonplaats: 
Westbeemster
Email: 
rmlangerijs@gmail.com
Telefoon: 
(0299) 68 32 49
Politieke partij: 
BPP
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap:

Geen

Overige:

  • zelfstandig (agrarisch) onderneemster
  • vrijwilliger bij zorgcentrum Middelwijck (onbezoldigd)
  • bestuurslid buurtvereniging Klaterbuurt en Omgeving (onbezoldigd)

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties:

Geen