Rianne de Wit-Hoogervorst

Voornaam: 
Rianne
Tussenvoegsel: 
de
Achternaam: 
Wit-Hoogervorst
Voorletters: 
M.C.A.
Functie: 
Raadslid
Woonplaats: 
Zuidoostbeemster
Email: 
riannevvdbeemster@gmail.com
Politieke partij: 
VVD
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van het raadslidmaatschap:

  • lid rekenkamercommissie Purmerend en Beemster

Overige:

  • Administratief medewerkster bij maatschap De Wit en bij firma De Wit Beemster
  • Secretaris buurtvereniging Arenberg (www.oostbeemster.nl)

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties:

Geen