Resultaten enquête afvalinzameling Beemster

In mei van dit jaar kon u online of op papier uw mening geven over afvalinzameling in Beemster. Want of het nu gaat om het scheiden of inzamelen van afval, de meningen zijn verdeeld. We onderzoeken de mogelijkheden om afval in te zamelen en willen graag weten hoe de inwoners aankijken tegen afvalinzameling. Een groot aantal Beemsterlingen, verdeeld over de verschillende kernen, gaf zijn of haar mening, bedankt daarvoor. We geven u hier een korte samenvatting van de uitkomsten. In de komende edities van Binnendijks lichten wij een aantal onderwerpen verder toe.

Een belangrijke uitkomst is dat het gescheiden inleveren van afval voor de Beemsterlingen inmiddels bekend terrein is. Het milieu wordt opgegeven als hoofdreden om afval te scheiden, met als goede tweede dat het meer herbruikbare grondstoffen oplevert.

Maar wat gebeurt er dan met het gescheiden ingeleverde afval? Daarop geeft 87% aan dat dit gerecycled wordt. Een deel heeft hier soms nog wel twijfels over. Wel wordt de hoop uitgesproken dat het afval ook gescheiden verwerkt wordt. Een kwart van de ondervraagden denkt dat het afval allemaal verbrand wordt en 10% geeft aan te denken dat uiteindelijk alles weer op een hoop bij elkaar komt.

De verzamelcontainers voor plastic, blik en drankkartons weet bijna iedereen te vinden. Wel wil 32% graag op meer plekken verzamelcontainers voor plastic, blik en drankkartons.

Bijna iedereen wil liever zijn afval scheiden voor een gelijkblijvende of lagere afvalstoffenheffing. En op de vraag of Beemster over zou moeten gaan naar een systeem waarbij iedereen betaalt voor de hoeveelheid restafval die weggegooid wordt, antwoordt 32% met JA, 54% met NEE en 14% weet het nog niet.

Open vragen

Ook op de open vragen uit het onderzoek is veel antwoord gekomen. En er is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hier vragen aan ons te stellen. In de komende edities van Binnendijks lichten we een aantal veel gestelde vragen toe.

Meer weten

Heeft u vragen over afval, dan kunt u ons mailen via afval@purmerend.nl of bellen met ons Klantcontactcentrum via 0299 452 452.