Renovatie minigemalen Beemster (2021-2024)

 

Hoe het begon

In de jaren vijftig heeft de gemeente Beemster in de kernen de riolering aangelegd om het huishoudelijk afvalwater af te voeren naar de waterzuivering. In het buitengebied loodste men via een septic tank of beerput op de sloot. In de jaren tachtig besloot de gemeente om bepaalde delen van het buitengebied ook aan te sluiten op het riool. Echt grote afstanden overbruggen is lastig en daarom werd gekozen voor een persleiding. Daarvoor moest bij een aantal bewoners een minigemaal (pompunits) in de (voor)tuin geplaatst worden. Een minigemaal wordt vanuit een besturingskast elektronisch bediend. Nu we ruim 40 jaar verder zijn is het tijd de minigemalen te renoveren. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst de goede werking en ook de veiligheid van onze monteurs blijven garanderen.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente gaat per minigemaal bekijken welke componenten (besturingskast, leidingwerk, pompput of rioolpomp) er vervangen moeten worden. Aannemer Kanters uit Veghel gaat deze klus op zich nemen en start na de bouwvak met de (voorbereidende) werkzaamheden. Bewoners die het rechtstreeks aangaat, omdat zij een pompput in de tuin hebben, ontvangen van ons vooraf bericht.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Marco van Wijk via de mail (hm.v.wijk@purmerend.nl) of telefonisch via 06 18963860.

Voorbeeld van een minigemaal