Regeling Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft

Heeft u een brief van het CAK ontvangen? Lees hier meer informatie.

Wat is Cer?

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en regeling Compensatie eigen risico (Cer). De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet heeft besloten om de Wtcg en Cer af te schaffen.

Brief afschaffing Cer

Mogelijk ontving u een brief van het CAK over de afschaffing van de regeling Compensatie eigen risico (Cer). In de brief vraagt het CAK u een antwoordkaart te ondertekenen. Daarmee geeft u toestemming aan het CAK om uw contactgegevens aan de gemeente te verstrekken. Wanneer u de antwoordkaart invult, kan de gemeente u in het najaar van 2014 persoonlijk informeren over de inhoud van de nieuwe regeling.

Waarom afschaffing Wtcg en Cer?

De overheid heeft de Wtcg en Cer afgeschaft, omdat met deze regelingen niet altijd de mensen bereikt werden die bereikt moesten worden. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

Situatie 2014 en verder

De tegemoetkoming op grond van de Wtcg wordt in het najaar 2014 voor de laatste keer uitbetaald. Wanneer u een Wtcg-tegemoetkoming ontvangt, verandert er dit jaar voor u dus nog niets. De tegemoetkoming voor het eigen risico van de zorgverzekering (Cer) wordt in 2014 niet meer verstrekt. De gemeente is op dit moment bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid. Het is dus nog niet duidelijk welke regelingen eventueel voor u beschikbaar zijn. Wel is de verwachting dat de regeling versobert wordt. De gemeente krijgt hier namelijk veel minder geld voor.

Eind 2014 meer informatie

Als u in het verleden een tegemoetkoming van het CAK kreeg, betekent dit niet automatisch dat u straks een beroep kunt doen op de nieuwe regeling van de gemeente. Dat is afhankelijk van uw situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling die de gemeente maakt. De gemeente informeert u hierover in het najaar van 2014 via de website en waar mogelijk ook per brief.

Vragen?

Voor meer vragen en antwoorden kijk hier.