Raadsvergaderingen vinden digitaal plaats

In verband met de geldende landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus vergadert de raadscommissie en de gemeenteraad op 12 mei voor het eerst digitaal.

De digitale vergaderingen worden met de gebruikelijke live verbinding via internet uitgezonden. Ga hiervoor naar de website van de gemeenteraad. Op deze site staan ook de agenda’s en stukken van deze vergaderingen.

De commissievergadering begint om 19.30 uur. Aansluitend hierop, vanaf circa 21.30 uur, is de raadsvergadering.

Inspreken door burgers in de commissievergadering kan schriftelijk via een brief aan de gemeenteraad of mondeling via de digitale omgeving. Alleen als de aanmelding 2 dagen voor de vergadering is gedaan kan er mondeling worden ingesproken. Een brief of aanmelding om in te spreken kan worden gemaild naar de griffie (griffier@beemster.net). Of bel hierover met de griffie (0299) 68 2101.