HET GEMEENTEBESTUUR VAN BEEMSTER BEDANKT IEDEREEN DIE EEN STEENTJE BIJDRAAGT IN DEZE MOEILIJKE TIJD!

Lees meer over het coronavirus in Purmerend en Beemster

Informatie voor ondernemers

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken.

Bekijk hier hoe u wel in contact kunt komen en zaken kunt regelen met de gemeente

Raadsvergaderingen vinden digitaal plaats

In verband met de geldende landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus vergadert de raadscommissie en de gemeenteraad op 12 mei voor het eerst digitaal.

De digitale vergaderingen worden met de gebruikelijke live verbinding via internet uitgezonden. Ga hiervoor naar de website van de gemeenteraad. Op deze site staan ook de agenda’s en stukken van deze vergaderingen.

De commissievergadering begint om 19.30 uur. Aansluitend hierop, vanaf circa 21.30 uur, is de raadsvergadering.

Inspreken door burgers in de commissievergadering kan schriftelijk via een brief aan de gemeenteraad of mondeling via de digitale omgeving. Alleen als de aanmelding 2 dagen voor de vergadering is gedaan kan er mondeling worden ingesproken. Een brief of aanmelding om in te spreken kan worden gemaild naar de griffie (griffier@beemster.net). Of bel hierover met de griffie (0299) 68 2101.