Raad van State wijst verzoek tot voorlopige voorziening af

De gemeente Beemster kan doorgaan met de voorbereiding van de geplande woningbouw in het bestemmingsplan Benonistraat in Zuidoostbeemster. De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft het verzoek van Stichting Beemster Groen tot het instellen van een voorlopige voorziening voor het bestemmingsplan Benonistraat te Zuidoostbeemster afgewezen. Er is nog geen inhoudelijke uitspraak gedaan op het beroep, zoals dat door Beemster Groen is ingediend bij de Raad van State.

De gemeenteraad van Beemster heeft op 24 maart 2015 het bestemmingsplan Benonistraat te Zuidoostbeemster vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State door de Stichting Beemster Groen. Ook heeft Beemster Groen om een zogenaamde voorlopige voorziening gevraagd. Dit is bedoeld om te voorkomen dat er al onherroepelijke stappen worden gezet in de uitvoering van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft dit verzoek afgewezen. De uitgebreide inhoudelijke uitspraak volgt binnen een half jaar.

Nu de Raad van State het verzoek tot voorlopige voorziening heeft afgewezen, kunnen de voorbereidingen voor de bouw van woningen in dit deelplan van Zuidoostbeemster worden voortgezet. Deze voorbereidingen worden gedaan door De Beemster Compagnie en door BPD Ontwikkeling. Laatstgenoemde verwacht dat eind 2015 met de verkoop kan worden gestart. Dit is van groot belang, gezien de eerdere grote belangstelling voor woningen in Zuidoostbeemster. De geïnteresseerden voor de vier kavels aan het Noorderpad, kunnen hun voorbereidingen starten.