Raad spreekt op 8 november over Programmabegroting 2017-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept programmabegroting 2017-2020 aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin staan onder meer de plannen en resultaten die het college de komende periode wil gaan uitvoeren. In de begroting worden deze plannen financieel vertaald.

De politieke behandeling van deze programmabegroting vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 8 november. U bent daar vanzelfsprekend van harte welkom. De vergadering start om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Middenbeemster.
Bent u niet in de gelegenheid om naar het gemeentehuis te komen? Geen nood. De vergadering wordt ook live uitgezonden via https://gemeentebestuur.beemster.net/

Wilt u de programmabegroting alvast inzien? Bekijk hier de programmabegroting