Raad Beemster stemt in met fusie

In de raadsvergadering van 9 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten dat zij een bestuurlijke fusie met Purmerend wil realiseren in de komende raadsperiode.

Om tot die fusie te komen, gaan beide gemeenten in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraden van Beemster en Purmerend, en omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland.
Met dat traject onderzoekt en verkent de gemeente Beemster het draagvlak voor een bestuurlijke fusie en de voorwaarden waaronder zo’n fusie vorm zal moeten krijgen. Op die manier blijven de kwaliteiten en identiteit van Beemster gewaarborgd voor de toekomst.

Het college gaat gesprekken voeren met de Waterlandse gemeenten om te bezien of ook die gemeenten Beemster willen volgen in een fusie met Purmerend.