Publicaties

De officiële gemeentelijke publicaties worden op verschillende manieren bekendgemaakt aan burgers en bedrijven. Tweewekelijks publiceert de gemeente de officiële publicaties via de gemeentepagina in huis-aan-huisblad Binnendijks.

Op de website van de overheid worden bekendmakingen gepubliceerd zoals:

  • bekendmakingen van regelgeving (verordeningen)
  • kennisgevingen over vergunningsaanvragen
  • kennisgevingen over ontwerpbesluiten
  • aanvragen Wabo en omgevingsvergunningen

Abonneren op toezending officiële informatie

U kunt zich abonneren op allerlei soorten (officiële) informatie. Dit kan ook voor de bekenmakingen van de gemeente Beemster, u zoekt dan op uw postcode naar bekendmakingen die voor u interessant zijn. Ook kunt u gebruik maken van de gratis e-mailservice bekendmakingen. Het aanmelden voor deze service kan via www.overheid.nl in vijf simpele stappen gebeuren.