Besloten is de dienstverlening in het stadhuis Beemster nog niet voort te zetten. U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.

Over het coronavirus in Beemster en Purmerend

Informatie voor ondernemers

Publicaties

De officiële gemeentelijke publicaties worden op verschillende manieren bekendgemaakt aan burgers en bedrijven. Tweewekelijks publiceert de gemeente de officiële publicaties via de gemeentepagina in huis-aan-huisblad Binnendijks.

Op de website van de overheid worden bekendmakingen gepubliceerd zoals:

  • bekendmakingen van regelgeving (verordeningen)
  • kennisgevingen over vergunningsaanvragen
  • kennisgevingen over ontwerpbesluiten
  • aanvragen Wabo en omgevingsvergunningen

Abonneren op toezending officiële informatie

U kunt zich abonneren op allerlei soorten (officiële) informatie. Dit kan ook voor de bekenmakingen van de gemeente Beemster, u zoekt dan op uw postcode naar bekendmakingen die voor u interessant zijn. Ook kunt u gebruik maken van de gratis e-mailservice bekendmakingen. Het aanmelden voor deze service kan via www.overheid.nl in vijf simpele stappen gebeuren.