Provincie en gemeenten in Noord-Holland kiezen voor gebiedsaanpak zonnepanelen op agrarische daken

Op woensdag 30 oktober hebben LTO Noord, provincie Noord-Holland en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon een samenwerkingsverklaring ondertekend voor een gebiedsaanpak zon op agrarische daken.
De provincie Noord Holland ziet een belangrijk rol voor de agrarische sector in het versnellen van de energietransitie. Samen met de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon worden agrarisch ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten installeren. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie zonder dat daarvoor landbouwgrond opgeofferd moet worden aan zonneparken.

Jos Dings, wethouder Duurzaamheid van gemeente Beemster: “Beemster heeft veel agrarische daken. In het kader van de energietransitie doen zich mogelijkheden voor om die daken met zonnepanelen te beleggen. Die oplossing heeft de voorkeur boven zonneweides. Ook kan voor een deel van de schuren de asbestproblematiek tot een oplossing worden gebracht. Goed nieuws is ook dat Liander gaat werken aan versterking van het elektriciteitsnet.”

Energiescans

Schuren, stallen en bedrijfsgebouwen bevatten grote daken waarmee een substantiële hoeveelheid duurzame energie kan worden opgewekt. Agrariërs met plannen voor zonnepanelen op hun vastgoed kunnen een energiescan voor hun bedrijf aanvragen. LTO Noord verzorgt deze energiescans, zodat ondernemers onafhankelijk advies krijgen over de optimale businesscase voor hun bedrijf. Verder organiseert LTO Noord informatiebijeenkomsten en voert bedrijfsscans uit voor agrarisch ondernemers.  

Ook de lokale netbeheerder en de Rabobank zijn betrokken. Door de investeringsplannen in zonne-energie van agrariërs in de drie gemeenten in beeld te brengen, weet netbeheerder Liander of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het elektriciteitsnet om aanpassing vraagt.