Peter de Waal

Voornaam: 
Peter
Tussenvoegsel: 
de
Achternaam: 
Waal
Voorletters: 
P.C.
Functie: 
Raadslid
Woonplaats: 
Middenbeemster
Email: 
petercdewaal@gmail.com
Telefoon: 
(0299) 68 42 15
Politieke partij: 
PvdA/GroenLinks
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van het raadslidmaatschap:

Lid regioraad Vervoerregio Amsterdam

Overige: 

  • Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (bezoldigd).
  • Secretaris Stichting De Beemster Keyser (onbezoldigd).
  • Voorzitter Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster/stichting Beemsterlusthof (onbezoldigd). Daaruit volgend lid Raad van Toezicht Promotie Beemster Werelderfgoed.

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties:

Geen.