Overstroming

Weet wat u moet doen bij een overstroming

Zware regen of juist langdurige droogte kunnen in onze regio tot overstromingen leiden. Het is heel moeilijk van te voren te zeggen of het gebeurt en waar dat dan het geval is. Maar u kunt u wel goed voorbereiden.

Het probleem met overstromingen is dat ze in onze gedachtewereld nooit plaatsvinden. We voelen ons beschermd achter de veilige Hollandse dijken. Toch ligt de regio Zaanstreek-Waterland meer dan één meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP) en is de kans op een overstroming klein, maar wel aanwezig. Bij een eventuele dijkdoorbraak bij de Noordzee, het Noordzeekanaal en het Markermeer bestaat de dreiging van een overstroming.

Daarnaast kan extreem veel regen bijvoorbeeld tot overlast leiden. Laaggelegen woonwijken kunnen in zeer ernstige gevallen overstromen. Dijken kunnen verzadigd raken en water doorlaten. Andersom kan extreme droogte tot gevolg hebben dat een dijk verschuift.

Alle overheden – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – werken samen om wateroverlast te voorkomen en te beperken. Samen met de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) oefenen de overheden regelmatig wat ze moeten doen bij een (dreigende) overstroming. De waterstanden worden voortdurend bewaakt, waardoor er in principe tijd is voor maatregelen en alarmering. Bij extreme droogte worden dijken geïnspecteerd.

Uit onderzoek blijkt echter dat burgers vaak niet weten wat te doen als een overstroming plaatsvindt. Er is slechts een enkeling die zich voorbereidt. Toch is het verstandig dat u dat wel doet. Belangrijk is dat u zich informeert over de risico’s bij u in de buurt. Dat kan op de hoogtekaart op internet: www.ahn.nl/hoogtetool. U kunt op www.nederlandveilig.nl uw postcode invullen en zien hoe groot het risico is op overstromingen in uw woonomgeving.

Vraag u vervolgens af hoe u uw huis of bedrijf kunt beschermen tegen te veel water. Hoe uw gezinsleden en u zelf veilig weg kunnen komen uit uw huis. Wordt verwacht dat het water bij een overstroming in uw huis komt? Schakel dan gas en elektriciteit uit. Zorg verder dat u altijd een noodpakket heeft klaar liggen, met water in flessen of pakken, houdbaar eten, dekens en een radio die werkt op batterijen. Zet de radio op de calamiteitenzender RTV Noord-Holland .


Dit moet u doen

Als u uw huis moet verlaten, sluit dan in elk geval gas en elektriciteit af. Denk aan het meenemen van medicijnen en belangrijke papieren.
Als de tijd het toelaat: breng uw waardevolle spullen naar de hoogste verdieping in huis.
Kunt u door het hoge water uw huis niet meer verlaten, ga dan naar het hoogste punt in huis en neem uw noodvoorraad en noodpakket mee.