Organisatie

De gemeente Beemster is een (bestuurlijk) zelfstandige gemeente, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Sinds 1 januari 2014 werkt Beemster ambtelijk samen met de gemeente Purmerend. Dit is in een opdrachtgevers - opdrachtnemersrelatie. De ambtelijke organisatie van Purmerend is voor Beemster dé uitvoeringsorganisatie voor vrijwel het volledige gemeentelijk takenpakket. Purmerend verricht deze werkzaamheden vanuit de eigen vestigingen. De afspraken liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst en zijn uitgewerkt in dienstverleningsovereenkomsten.

Door de samenwerking heeft Beemster zelf nog maar een aantal ambtenaren in dienst. Dit zijn de gemeentesecretaris, de griffier, de controller en de medewerkers van het bestuurssecretariaat. Het gemeentebestuur en deze kleine ambtelijke organisatie is gevestigd in het gemeentehuis van Beemster.

Bijlage: