Openbare kennisgeving zitting van het centraal stembureau geldigheid en nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 24 november 2021 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Purmerend maakt, ingevolge artikel I 4, I 11 en I 12 van de Kieswet, bekend dat dit bureau op 15 oktober 2021  om 16.00 uur, in een openbare zitting zal beslissen over:

de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.
Tevens zal de nummering van de ingeleverde lijsten van kandidaten plaatshebben.

Plaats: Purmerend

Datum: 7 september 2021

De voorzitter voornoemd,
D. Bijl