Op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster

De Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster moet laten zien hoe Middenbeemster zich tot 2040 wil ontwikkelen. In de vijf themabijeenkomsten, via de website of op andere manieren hebben inwoners en belanghebbenden voor de zomer hun wensen en ideeën voor de Dorpsontwikkelingsvisie gedeeld. De gemeente heeft de vele uiteenlopende bijdragen vanuit het dorp nu vertaald naar ontwikkelvarianten en nodigt inwoners of belanghebbenden opnieuw uit om mee te denken.

Er zijn drie kaarten of ontwikkelvarianten voor Middenbeemster gemaakt. Deze drie ontwikkelvarianten laten steeds vanuit een eigen invalshoek zien hoe de oplossingen voor vier verschillende hoofdopgaven in de ruimte met elkaar én met andere wensen (bouwstenen) in het dorp gecombineerd kunnen worden. Op de website www.visievanbeemster.nl (Middenbeemster, ontwikkelvarianten) kunt u een toelichting vinden en de drie ontwikkelvarianten bekijken. De ontwikkelvarianten zijn nadrukkelijk geen kant-en-klare ontwerpen voor de toekomst van Middenbeemster, maar de volgende stap op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie.

Reageer

Welke ontwikkelvariant en bouwstenen spreken u als inwoner van Middenbeemster of belanghebbende aan als het gaat om de toekomst van het dorp? Welke minder of niet? En waarom? Reageer uiterlijk 13 oktober via de website www.visievanbeemster.nl (Middenbeemster, ontwikkelvarianten). Hierna stelt de gemeente één voorkeursvariant samen die vervolgens wordt uitgewerkt naar de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster.

Inloopavonden op 3 en 9 oktober

Op donderdag 3 oktober en woensdag 9 oktober organiseert de gemeente inloopavonden in het gemeentehuis in Middenbeemster. Tussen 17.00 en 20.00 uur (kies het tijdstip dat u uitkomt) bent u welkom voor meer informatie of een toelichting door een van de projectteamleden. Daarnaast is projectleider Roy Borst elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur in het gemeentehuis aanwezig en voor iedereen aanspreekbaar. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen.

Over de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster

In Middenbeemster zijn meerdere ruimtelijke vraagstukken met een onderlinge samenhang als het gaat om functies en voorzieningen in het dorp. Denk aan de gemeentehuislocatie, of de nieuwbouw. Elke ontwikkeling binnen het dorp heeft effect op andere locaties en op het functioneren van het hele dorp. In januari 2019 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster te maken die laat zien welke ontwikkelingen noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn.  De visie wordt vanuit het dorpsbelang ontwikkeld: daarom is uw bijdrage van groot belang. De uiteindelijke visie vormt de basis voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp.

Alle informatie over de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vindt u op de website www.visievanbeemster.nl (Middenbeemster).