Ontwerpbestemmingsplan Mijzerweg 1a te Noordbeemster

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ ter inzage ligt ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

De voormalige stolp op het perceel Mijzerweg 1a is door brand verloren gegaan. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ maakt herbouw mogelijk in de vorm van een in twee wooneenheden gesplitste stolpboerderij met bijgebouwen. De herbouw zal meer oostwaarts ten opzichte van de oude locatie plaatsvinden, waarbij het bouwvlak op de oude locatie wordt verwijderd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorend ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 26 september tot en met 7 november 2016 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via deze website.

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Degenen die buiten de openingstijden van het gemeentehuis van Beemster inzage willen hebben en degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, telefoonnummer (0299) 452 452.