Ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Beemster ter inzage

Het college van Beemster legt het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van Beemster ter inzage. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Van maandag 14 juni tot en met maandag 26 juli ligt het plan ter inzage en kan eenieder hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Beemster, samen met een klankbordgroep, aan de actualisatie van het bestemmingsplan gewerkt. De klankbordgroep bestond uit inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Aan de hand van de gesprekken met de klankbordgroep is een voorontwerp opgesteld waarop iedereen kon reageren tussen 6 april en 17 mei. Wethouder Zeeman: 'Op het voorontwerp zijn 60 reacties gekomen. We waarderen het enorm dat er zo wordt meegedacht door bewoners en ondernemers van het buitengebied. Dat maakt de plannen echt beter en zorgt ervoor dat meer mensen zich kunnen vinden in de inhoud van het bestemmingsplan.'

Bekijk de plannen
Het ontwerp-bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Klik op 'Plannen zoeken' en klik op Beemster op de kaart. Daar vindt u vervolgens het plan, onder de naam Buitengebied Beemster 2012 - Partiële herziening 2021. U kunt ook op plannaam zoeken.

Vervolgstappen
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 14 juni zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Dit kan telefonisch via 0299 452 889 (maandag tot en met donderdag), per mail naar bestemmingsplanbuitengebied@beemster.net of per post naar postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Zodra de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn behandeld, stelt de raad het bestemmingsplan vast. Het bestemmingsplan maakt straks deel uit van het omgevingsplan, dat opgesteld wordt onder de nieuwe Omgevingswet.