Onderzoek naar lood openbare speelplekken

Uit recent onderzoek van het RIVM is gebleken dat blootstelling aan lood bij jonge kinderen van 0 tot 6 jaar grotere risico’s met zich meebrengt dan aanvankelijk werd gedacht.

In reactie op het onderzoek van het RIVM heeft onze bodemdeskundige alle openbare speelplekken in de Beemster bezocht en is ter plaatse beoordeeld of er kans is dat kinderen direct in contact kunnen komen met de bodem ter plaatse en zo ja, of er een kans bestaat dat zij worden blootgesteld aan lood.

Geen verdachte speelplekken in Beemster

Uit de inspectie kwam naar voren dat de kans op blootstelling aan eventueel met lood verontreinigde grond op openbare speelplekken wegens het ontbreken van contactmogelijkheden, verwaarloosbaar is. Daarnaast zijn er op basis van de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart geen indicaties dat de speelplekken verdacht zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op alle openbare speelplekken in de gemeente Beemster kunnen kinderen veilig spelen.

Lood is een metaalsoort dat van nature of door menselijke activiteiten voorkomt in de bodem. Lood kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Direct contact met lood vindt plaats via ‘kale bodem’. Als kinderen op de grond spelen, kunnen zij lood binnenkrijgen via hand-mondcontact. Indien de bodem is beplant, bestraat of bedekt is met gras, is er geen risico.

Meer weten?

Op de website van de omgevingsdiensten vindt u meer informatie.

Veel gestelde vragen over lood in de bodem

Lood in de bodem