Officiële opening brandweerpost Zuidoostbeemster

Op vrijdag 5 september vindt de officiële overdracht van het gebruik van de brandweerpost in Zuidoostbeemster plaats. Burgemeester H.N.G. Brinkman draagt het gebruik over aan de directeur/commandant, mevrouw H. Raasing van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De brandweerpost vervangt de uitrukpost aan de Purmerenderweg. Deze brandweerpost kon al langere tijd niet meer voldoen aan de Arbo eisen. Daarnaast zijn een optimale dekking, mede met het oog op de geplande nieuwbouw in Zuidoostbeemster en het bereik van Rijksweg A7 belangrijke redenen geweest een uitrukpost op de hoek Zuiderweg/Zuiddijk te bouwen. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan verheugd te zijn, de brandweerpost in gebruik te kunnen geven aan de Veiligheidsregio en op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan een optimale dekking en inzet van brandweervrijwilligers.

De brandweerpost is, door het gebruik van zonnecollectoren, het eerste duurzame gebouw van de gemeente Beemster.

Op donderdag 4 september organiseert brandweer Beemster voor inwoners van Zuidoostbeemster een open middag van 15.00 – 18.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen in de brandweerpost en genieten van het uitzicht vanuit een hoogwerker. Ook wordt voorlichting gegeven over brandpreventie. Verder zijn er diverse activiteiten voor kinderen.