Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Burgemeester Karen Heerschop van de gemeente Beemster ondertekende dit convenant samen met nog 33 andere gemeenten. Hiermee is de gezamenlijke aanpak van 80 instanties een feit. Binnen dit convenant werken gemeenten, politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties en woningbouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten nauw samen in de aanpak van drugscriminaliteit.

Burgemeester Karen Heerschop vertelt: “Drugscriminaliteit is een maatschappelijk probleem. Dit nieuwe convenant vervangt het 'hennep-convenant' en maakt het nog makkelijker om onderling informatie uit te wisselen. Dit draagt zeker bij tot het opsporen van nog meer drugslabs en hennepkwekerijen.”

Aanpakken drugscriminaliteit draagt bij aan een veilige woonomgeving

“De aanpak van drugscriminaliteit is belangrijk, ook in de gemeente Beemster. Ik ben blij dat deze samenwerking met 80 organisaties het nog makkelijker maakt drugscriminaliteit aan te pakken”, aldus burgemeester Karen Heerschop.

Meld verdachte situaties

Houd Beemster veilig. Vermoedt u een drugslab of hennepkwekerij? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website www.nhdrugsalert.nl.

Lees het Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025 via de website van NH Samen Veilig.