NL-Alert controlebericht op maandag 1 juni

Op maandag 1 juni rond 12.00 uur wordt landelijk het NL-Alert controlebericht uitgezonden. Met dit controlebericht kan iedereen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Waarom NL-Alert?

NL-Alert is het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie, zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer, met een tekstbericht informeren. De meeste mensen hebben altijd een mobiel bij zich. Daardoor worden met NL-Alert
meer mensen bereikt tijdens een noodsituatie.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden uitgezonden in het gebied
waar de noodsituatie zich voordoet. Naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Hoe weet ik of mijn mobiel NL-Alert kan ontvangen?

Alle aanbieders van mobiele telefonie in Nederland ondersteunen NL-Alert via hun 2G- en 3G-netwerk. Op dit moment kun je NL-Alert nog niet ontvangen als je verbonden bent met het 4G-netwerk. In de loop van 2015 is NL-Alert ook op 4G te ontvangen.

Hoe weet ik of ik mijn mobiel juist heb ingesteld voor NL-Alert?

Op 1 juni zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, heb jij je mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit zelf doen. Ga naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.