Nieuwjaarsbijeenkomst maandag 12 januari 20.00 uur

  • Draagt u de vrijwilligers van uw gemeente een warm hart toe?
  • Wilt u aanwezig zijn bij de uitreiking van de Vrijwilligersprijs?
  • Wilt u kennismaken met de nieuwe bewoners van de gemeente Beemster?
  • Wilt u gezamenlijk met het gemeentebestuur proosten op een goed nieuwjaar?

Dan nodigt het bestuur van de gemeente u van harte uit op de Nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis op maandag 12 januari om 20.00 uur.

Wij stellen het op prijs als u uw komst vóór 5 januari bevestigt via e-mail of (0299) 68 21 00.