Nieuwe portefeuilleverdeling college van B&W

Op 6 september is Barbara Jonk-de Lange benoemd tot wethouder. Hiermee is het college van burgemeester en wethouders weer op volle sterkte na het vertrek van Han Hefting. Met de benoeming van Jonk-de Lange heeft het college ook gelijk een nieuw besluit genomen over de portefeuilleverdeling.

De nieuwe verdeling vindt u hieronder:

Burgemeester A.J.M. van Beek

 • Openbare orde en integrale veiligheid
 • Algemene, juridische en kabinetszaken
 • Coördinatie collegebeleid
 • Externe betrekkingen
 • Burgerzaken
 • Ambtelijke samenwerking met Purmerend
 • Regionale samenwerking
 • Bedrijfsvoering
 • Burgerparticipatie (coördinatie)
 • Communicatie en voorlichting
 • Kunst en cultuur
 • Toerisme en recreatie
 • Werelderfgoed (siteholder)

Plaatsvervanger voor de portefeuilles: wethouder Jonk-de Lange
Dorpswethouder Noordbeemster.

Wethouder, B.A.C. Jonk-de Lange, 1e loco-burgemeester

 • Onderwijs / passend onderwijs
 • Volksgezondheid inclusief dierenwelzijn
 • Zorg / sociaal domein (Jeugdzorg /AWBZ, WMO, Participatiewet/WWB) (werkgeverscontacten samen met wethouder Butter)

Plaatsvervanger voor de portefeuilles: burgemeester Van Beek
Dorpswethouder Middenbeemster

Wethouder D.J. Butter, 2e loco-burgemeester

 • Duurzaamheid
 • Economie inclusief agrarische zaken (contacten inzake de Participatiewet samen met wethouder Jonk- de Lange)
 • Financiën
 • Vastgoed- en accommodatiebeleid (inclusief ontwikkeling gemeentehuis)
 • Verkeer en vervoer
 • Projectwethouder projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie)
 • Volkshuisvesting
 • Coördinerend wethouder campusvorming

Plaatsvervanger voor de portefeuilles: wethouder Zeeman
Dorpswethouder Westbeemster

Wethouder A. Zeeman, 3e loco-burgemeester

 • Milieu inclusief afvalinzameling
 • Monumentenzorg en Archeologie
 • Openbare ruimte
 • Ruimtelijke Ordening, uitgezonderd de projectmatige woningbouw (De Beemster Compagnie)
 • Flora en fauna
 • Welzijn (algemeen maatschappelijke voorzieningen)
 • Statushouders
 • Implementatie Omgevingswet
 • Sport

Plaatsvervanger voor de portefeuilles: wethouder Butter
Dorpswethouder Zuidoostbeemster