Nico de Lange

Voornaam: 
Nico
Tussenvoegsel: 
de
Achternaam: 
Lange
Voorletters: 
N.C.M.
Functie: 
Raadslid
Fractievoorzitter
Woonplaats: 
Noordbeemster
Email: 
woud51@kpnplanet.nl
Telefoon: 
06-53624147
Politieke partij: 
BPP
Nevenfuncties: 

Uit hoofde van raadslidmaatschap:

  • 1e vicevoorzitter gemeenteraad
  • Voorzitter raadscommissie
  • Lid werkgeverscommissie griffie

Overige:

  • Zelfstandig ondernemer (directeur/eigenaar H.O.t Woud
  • Voorzitter bestuur Stichting Beheer Kerckhaen (onbezoldigd).
  • Lid Klankbordgroep kerk Joannes de Doper Westbeemster (onbezoldigd).

Financiële belangen in ondernemingen en organisaties:

Geen