Naar het ambt van burgemeester van Beemster hebben 37 personen gesolliciteerd

De commissaris van de Koning heeft de gemeenteraad op 5 november 2014 medegedeeld, dat 37 personen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Beemster.

Dit zijn 28 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten.

Van deze kandidaten hebben/hadden 26 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 11 personen hebben een functie daarbuiten.

Onderverdeeld naar politieke richting:

VVD : 13
CDA : 8 
Onbekend/geen : 6
D66 : 5
Lokale politieke partij : 2
PvdA : 2
CU : 1